PRIJATELJI UDRUŽENJA

Mreža za izgradnju mira/Network for building piece

mreža za izgradnju mira

Udruženje SOFIA je neformalna članica Mreže za izgradnju mira. Saradnja sa Goranom Bubalom je učinila veliki napredak u radu udruženja, kako kroz podršku, saradnju i promovisanje istog, a više o samoj mreži pročitajte u nastavku.

Mreža za izgradnju mira je uspostavljena u februaru/veljači 2010. godine. Što želimo i što je potrebno za cijelu državu je sveobuhvatan napor usmjeren ka obnovi kvalitete društvenog i ekonomskog života u BiH, kao i ka dugoročnom povećanju sposobnosti cijelog bh. društva da se ophodi s različitostima i sukobima na konstruktivan i nenasilan način, te time stvoriti okvir za zajedničko, koordinirano djelovanje niza nevladinih organizacija, lokalne uprave i samouprave, poslovnog sektora, medija i državnih institucija.
Naš cilj u radu je uticaj i konkretne inicijative vezane uz slijedeća područja javnih politika koje su prepoznate kao ključne za dugoročnu izgradnju mira u BiH.
– Obrazovanje
– Sigurnost
– Regionalni razvoj
– Zaštita i promocija ljudskih i manjinskih prava
– Suočavanje s prošlošću i tranziciona pravda
– Rodna ravnopravnost
– Kultura javnog dijaloga i demokracije
– Jačanje kapaciteta civilnog društva za izgradnju istinskog mira
– Vraćanje povjerenja među BiH narodima
– Konstruktivnije djelovanje na vladajuće političke strukture u BiH
– Unaprijeđenje suživota u BiH

 

Kontakt

 

Mreža za izgradnju mira
Email: info(at)mreza-mira.net ili mreza.mira(at)gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/mreza.mira
Twitter: https://twitter.com/Mrezamira

Aleksandar Žolja
Helsinški parlament građana Banja Luka
Sekretarijat Mreže za izgradnju mira
Ured u Banja Luci
Bana Lazarevića 21
78000 Banja Luka
Email: sekretarijat(at)hcabl.org
Tel: +387 51 432 750  /  +387 51 432 753
Faks: +387 51 432 752
Mob: +387 65 615 535

Goran Bubalo
Koordinator Mreže za izgradnju mira
Ured u Sarajevu
Obala Kulina bana 39
Tel: +387 61 211 079
Email: goran.bubalo(at)mreza-mira.net

Advertisements