Članstvo

Član udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve udruženja i statut, a na osnovu
preporuke jednog od članova.
Odluku o prijemu u članstvo donosi skupština udruženja.
Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.
Član može dobrovoljno istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju.
Članstvo u udruženju prestaje dužom neaktivnošću člana, za koju ne postoji opravdan razlog ili težim kršenjem statuta udruženja.
Odluku o prestanku članstva donosi skupština i nakon što pruži mogućnost članu da da svoju izjavu.

Član ima pravo da:
• ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva udruženja;
• neposredno učestvuje u odlučivanju na skupštini, kao i preko organa udruženja;
• bira i bude biran u organe udruženja;
• bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima udruženja.
Član je obavezan da:
• aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva udruženja;
• učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima udruženja;
• plaća članarinu, ukoliko je takva obaveza propisana u statutu ili drugom aktu
unutrašnje organizacije;
• obavlja druge poslove koje mu povjeri upravni odbor u vezi sa ostvarivanjem
statutarnih ciljeva udruženja.

 

Udruženje može imati počasne članove, koji su posebno zaslužni za razvoj udruženja.

 

Obrazac za pristupanje Udruženju ΣΟΦIΑ preuzmite klikom na: OBRAZAC za prijem u clanstvo.


OSNIVAČI

 

Predsjednica Udruženja:
Ana Galić, dipl.prof.

Predsjednik Skupštine:
Miroslav Galić, mr

Sekretar:
Danilo Topić

 

ČLANOVI

 

Počasni član Udruženja:
Miodrag Živanović, prof.dr

Advertisements