Mr Miroslav Galić, Novosti, Primarne, Primarne publikacije: knjige, časopisi, novine, znanstveni i tehnički izvještaji, magistarski radovi, doktorske disertacije, Uncategorized

MIROSLAV GALIĆ: Ozbiljno shvatanje Darvina

Novo izdanje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci nosi naziv Ozbiljno shvatanje Darvina, a za prevod ovog djela je zadužen mr Miroslav Galić, potpredsjednik Udruženja za promovisanje kulture i mišljenja Sofia.

Galić je stručni saradnik na predmetima Filozofija prirode, Filozofija nauke, Postmoderno mišljenje, Osnovi bioetike i Filozofija tehnike Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, te na predmetima Uvod u filozofiju i Novinarska etika na Fakultetu političkih nauka u Banjoj Luci.

miroslav galić
Foto: Miroslav Galić, privatna arhiva
IDEJA ZA KNJIGU

Kako ste se odlučili za prevod iz oblasti Filozofije nauke, posebno za Majkla Ruza kao autora?

 

Senatu Univerziteta u Banjoj Luci je prije par godina poslana peticija protiv izučavanja Darvinove teorije evolucije i ista je poslana na više Univerziteta pa i na banjalučki. Priča o izučavanju Darvinove teorije u javnim školama bila je aktuelna u Americi još prije 30  godina i filozofi su dobili priliku da govore u odbranu nauke same. U Americi, Arkansasu, čini mi se konkretno, jedan od svjedoka koji je branio darvinističku teoriju tada bio je i Majkl Ruz. On je u uvodu knjige napisao kako je na tom suđenju i sam uvidio da nema neki sistematično razrađen pristup tome problemu. Rezultat toga je ova knjiga.

Nakon Amerike, ti događaji se prebacuju kod nas. Mi kasnimo za svijetom. I mi se moramo takođe zauzeti i imati stav po tom pitanju, a kako mi je uže zanimanje u filozofiji filozofija nauke, smatram da je to i moja dužnost.

SAVREMENO TUMAČENJE DARVINA

Koliko je Darvin i Darvinova teorija živa danas i koji poseban značaj ima za savremenu filozofiju?

 

Sam autor citira: „Značaj naučne revolucije za filozofiju je neupitan. Moderna filozofija – jednako racionalistička i empiricistička – bi bila nemoguća bez velikog napretka u fizici. Slično tome, mogli bismo anticipirati da će darvinistička revolucija imati važne implikacije po filozofiju. Ja bih otišao i dalje i rekao da bismo mogli očekivati da će Darvinovo djelo imati veće implikacije po filozofiju nego što ih je imala fizika. Teorija evolucije putem prirodne selekcije ima direktan uticaj na našu vrstu. Ne samo da se nalazimo na zrncetu prašine koje je nošeno kovitlacem kroz prazninu, već i mi sami nismo ništa više od transformisanig majmuna. Ako ta spoznaja ne može da utiče na naša viđenja epistemologije i etike, onda ne znam šta može.”

Majkl Ruz

Zanemarivanje bioloških dijelova čovjeka i porijekla njegove mogućnosti saznanja i etičkog odnošenja jednog prema drugom znači zanemarivanje ogromnog dijela onoga što čovjek jeste – čovjek je ogromnim dijelom biološki. Uz sve prednosti i nedostatke naturalističkog pristupa ovim temama, proučavanje biološkog porijekla ljudskog uma je ozbiljan zadatak koji ne smijemo propustiti.

Evolucionizam postoji i prije Darvina. A Darvin po prvi put sistemski razrađuje teoriju evolucije i od njegove razrade ona samo napreduje. Teorija evolucije se od Darvina ne može poreći.

Ozbiljno shvatanje Darvina, Majkl Ruz
Foto: Knjiga Ozbiljno shvatanje Darvina, Majkl Ruz, u prevodu mr Miroslava Galića
PORIJEKLO LJUDSKO VRSTE

I nakon svih tih godina ljudima je i dalje neprihvatljiva teorija evolucije. Zašto?

 

Stvar nije u tome da se obraćamo našim predstavama prema tome šta je ste, a šta nije. Ovo je teorija koja daje najviše onoga do čega čovjek može doprijeti znanjem o svome porijeklu. Iako ne pruža odgovore na SVA pitanja i ako ne dovršava pitanje o čovjeku ( to nije njena svrha), teorija evolucije nam govori o tome odakle dolazimo, ali svakako nam ostavlja slobodu da odlučujemo o tome kuda ćemo ići.
To što se neko ne može s nečim pomiriti, to nije stvar ove teorije i njenih rezultata. Čovjek nije nastao od majmuna već je jedna posebna, svjesna, vrsta majmuna.

 

Kako do knjige

Knjiga je izašla u izdanju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, na samom Filozofskom fakultetu. Predviđena je promocija gdje će se zainteresovani moći i više saznati o samoj knjizi, prevodiocu i drugim izdanjima Univerziteta. Za više informacija kontaktirajte Filozofski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci, adresa je Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH, telefon: +387 51 322 780, faks: +387 51 325 811, kao i  e-mail: info@ff.unibl.org.

 

 

Foto: Miroslav Galić, privatna arhiva

Tekst sastavila i uredila: ana_potpis

1 thought on “MIROSLAV GALIĆ: Ozbiljno shvatanje Darvina”

  1. Reblogged this on Author anagalicblog and commented:
    Teorija evolucije putem prirodne selekcije ima direktan uticaj na našu vrstu. Ne samo da se nalazimo na zrncetu prašine koje je nošeno kovitlacem kroz prazninu, već i mi sami nismo ništa više od transformisanog majmuna. Ako ta spoznaja ne može da utiče na naša viđenja epistemologije i etike, onda ne znam šta može.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s